BOUWPLANNEN

Zelfbewoningsplicht

We willen een zelfbewoningsplicht voor bestaande bouw. Zo zorgen we er voor dat woningen niet naar investeerders gaan maar naar mensen die een huis willen kopen. Op dit moment is ruim 10% van de woningen al particuliere huur. In onze ogen meer dan voldoende. Waar er nu al een zelfbewoningsplicht is voor nieuwbouw, zorgt een zelfbewoningsplicht voor bestaande bouw dat er meer mensen een eerlijkere kans krijgen op de woningmarkt.

Goede doorstroom

Goede doorstroom, is misschien wel net zo belangrijk als goede woningen bouwen. Als we meer bouwen naar behoefte, passend voor alleenstaanden, ouderen etc. Komt er op andere plekken op de woningmarkt ook weer ruimte. Nu zien we dat vooral ouderen langer dan ze willen in grote woningen blijven wonen. 

Bouwen, bouwen, bouwen!

We zien dat er steeds minder koopwoningen op de markt komen. Waar in maart 2018 er nog ruim 200 woningen per maand op de markt kwamen zijn dat er nu maar 66 (waarstaatjegemeente.nl). Meer bouwen zorgt voor ook meer doorstroom. Waar onze voorkeur uit gaat te bouwen binnen de bebouwde kom, zien we ook de noodzaak om buiten de bebouwde kom plekken aan te wijzen als dat zou betekenen dat er snel meer woningen op de markt kunnen komen. Belangrijk hierbij is dat we de eis willen stellen dat 50% van de woningen betaalbare woningen zijn (max €325.000). In deze categorie kiezen we voor een combinatie van hoogbouw, laagbouw en flats. Jarenlang is er geen hoogbouw gebouwd. Nu grond schaarser en duurder wordt, en huizenprijzen sterk stijgen, zien we dit ook als een uitgelezen kans om meer mensen een kans te geven op de woningmarkt. Belangrijk is wel dat we per wijk zorgen de wijk divers is qua woning type. Een diverse wijk is een blije wijk.

Uut Huuskes - Knarrenhoven - Tiny Houses & tijdelijke woningen

Met vernieuwende bouwvormen zoals Tiny-houses, een Knarrenhof en Uuthuiskes, innoveren we op de woningmarkt. Tiny-houses bijvoorbeeld zijn bij uitstek goed voor starters, alleenstaanden, of mensen die beneden modaal verdienen en dus in de huidige woningmarkt geen kans maken op een koopwoning. Het geeft hen de kans om waarde op te bouwen, waarmee we dus toekomstige ongelijkheid verkleinen. Daarnaast hebben deze woningen minder grond nodig, waardoor eerder onbruikbare stroken grond gebruikt kunnen worden.

Met tijdelijke woningen (10 jaar) kunnen we snel woningen bouwen en de markt wat verlichten. Met name voor economisch dak- en thuislozen, mensen die net gescheiden zijn en ook studenten bieden deze woningen uitkomst. Door deze neer te zetten op plaatsen waar nu nog geen bestemming voor is (zoals bijvoorbeeld het stationsgebied) gebruiken we de ruimte in onze gemeente optimaal.

Voorrang voor kopers uit de regio

We willen dat het mogelijk wordt dat mensen uit de regio voorrang krijgen bij nieuwbouwwoningen. Niet om een groot hek rondom onze gemeente te zetten, maar om onze inwoners een eerlijke kans te geven ten opzichte van mensen uit het westen die met veel overwaarde van hun huis, hier de markt beïnvloeden. We kijken dan per project, per wijk en per dorp wat wenselijk is.

Meer sociale huurwoningen

De wachtlijst voor sociale huurwoningen is te lang. Mensen met urgentie, voorrang of nieuwe Nederlanders moeten allemaal onnodig lang wachten. Naast een regionale aanpak zullen we de wachtlijst moeten verkorten. Door Site te helpen waar kan, om meer sociale huurwoningen te bouwen helpen we daarbij. We blijven lobby'en dat de verhuurdersheffing er af gaat. Hierdoor zou Site meer geld overhouden en kan zo ook meer investeren in nieuwe woningen.