BOUWPLANNEN

Meer starterswoningen!

We bouwen sneller en meer starterswoningen, sociale huur en middel dure huur en koopwoningen. Er komen 15.000 woningen bij. Het grootste deel daarvan worden sociale huurwoningen, middel dure huur- en koopwoningen en starterswoningen.

Meer sociale huur- en koopwoningen

Nijmegen kent lange wachtlijsten voor een sociale huurwoning. We verkopen deze niet zolang er een tekort is en onderzoeken of we als gemeente zelf sociale koopwoningen kunnen bouwen zodat we het woningtekort sneller inlopen.

Zelfbewoningsplicht

We weren huismelkers en beleggers van de woningmarkt door de zelfbewoningsplicht en de opkoopbeschermingte verruimen zodat er meer woningen beschikbaar komen voor starters.

Steun voor sociale huurteams!

We steunen Stichting Huurteams met extra subsidie om hun goede werk voort te zetten.

Actief zoeken naar locaties voor sociale huur!

We zoeken samen met de woningbouwcorporaties naar meer geschikte locaties voor de bouw van de broodnodige sociale huurwoningen.

Van leegstand maken we huizen!

Leegstaande kantoorpanden bouwen we om tot tijdelijke woningen.