BOUWPLANNEN

6000 woningen erbij!

Tot 2026 komen er minimaal 6.000 woningen bij in onze gemeente. Minimaal 1.800 daarvan zijn sociale huurwoningen1 en minimaal 1.800 vallen in de categorie middel dure huur- of koopwoning.

Voldoende senioren woningen

Onze inwoners worden steeds ouder en blijven langer thuis wonen. Bestaande huizen zijn niet altijd geschikt om zorg aan huis te ontvangen. De gemeente zorgt daarom voor voldoende seniorenwoningen in onze stad, zodat de bewoners langer thuis kunnen blijven wonen.

Om ervoor te zorgen dat ouderen komen te wonen in woningen die voor hen passend zijn, bieden we hulp bij het zoeken van een passende woning (bijvoorbeeld via een Seniorenmakelaar). Op deze manier komen de woningen waar zij nu wonen beschikbaar voor gezinnen die een huis zoeken.

Meer betaalbare starterswoningen

Er komen meer betaalbare starterswoningen in onze gemeente. Deze woningen zijn voor mensen die voor het eerst een koopwoning zoeken of die tot dan toe in een (sociale) huurwoning gewoond hebben. Deze woningen hebben een anti-speculatiebeding en een kettingbeding waarmee we ervoor zorgen dat ook in de verdere toekomst starters blijven profiteren van deze woningen.

Met het anti-speculatiebeding voorkomen we dat de woning binnen vijf jaar wordt doorverkocht en in deze overeenkomst staan afspraken over de toekomstige verkoopprijs. Op deze manier houden we woningen langere tijd betaalbaar.

Spreiden van huur en koop

Bouwen is nodig, maar spreiding net zo goed. Dus op de plekken waar veel koopwoningen staan, willen we sociale huur toevoegen en andersom. Daarbij nemen we als uitgangspunt de afspraak tussen woningbouwcorporaties en de gemeente Breda dat maximaal 40% van alle woningen in een wijk uit sociale huurwoningen bestaat.

De nood aan betaalbare woningen is groot, daarom mogen er in de komende periode enkel sociale huurwoningen verdwijnen als deze ergens anders in onze gemeente terugkomen. De 40%-norm zal vanwege de huizen die er al staan niet in alle wijken te realiseren zijn, maar we willen daar wel zo dicht mogelijk bij in de buurt komen.

Minstens 10% sociale huurwoningen in een wijk

We stellen voor de komende periode een minimumpercentage van 10% sociale huurwoningen per wijk vast, zodat wijken die geen of een beperkt aantal sociale huurwoningen kennen die wel krijgen.

Woningbouwplannen in Breda voeren we uit volgens de gebiedsprofielen. In die profielen staat beschreven welk type woningen in bepaalde wijken ontbreken

Invoeren zelfbewoningsplicht

Woningen zijn om in te wonen en niet om geld mee te verdienen. Wij willen dat iedereen in onze gemeente een goede woning krijgt. Daarom voeren we een zelfbewoningsplicht in. Wie een huis koopt, gaat er zelf in wonen. Die plicht geldt voor iedereen, ook voor (rijke) ouders die een woning voor hun kind kopen.